Verklaring van de Anti-oorlogsdemonstratie van RAWA in Islamabad


De regering van de Verenigde Staten van Amerika wil oorlog,
de mensen van de VS en de wereld willen vrede!

En weer is de wereld in een nieuwe afschuwelijke nachtmerrie gestort: de Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn bereid Saddam Hussain's regime te venietigen; een regime waarmee ze ze tot voor kort verbonden waren, en die ze steunden in de oorlog tegen Iran. De VS willen het Irakese volk een marionettenregering opleggen waardoor de afschuwelijke Golfoorlog-die Saddam overleefde, maar waarin honderdduizenden onschuldige Irakezen de dood vonden- zich herhaalt.

Hoewel een oorlog tegen terrorisme, in naam van de democratie, het excuus is voor de aanval, is het Afghaanse volk goed op de hoogte van de dubbele agenda van deze beweringen en excuses.

Eerst was de terrorist Gulbuddin Hekmatyar de favoriete zoon -de recente Amerikaanse verklaringen tegen deze beul zijn dwaas. Deze werd vervangen door Osama en Mullah Omar en uiteindelijk hebben ze nu de Noordelijke Alliantie opgepoetst; verfraaid met nette broeken en stropdassen, en aan ons volk opgelegd.

Zal Amerika het in Irak beter doen? Het Afghaanse volk heeft geleden en heeft haar grenzen bereikt door de misdaden van het regime van Saddam, maar dit heeft nooit betekend dat ze de Verenigde Staten en hun bondgenoten heeft gevraagd hen te redden met militaire interventie. In elk land is verandering van regering het (voor) recht van het volk, anders zullen de resultaten op lange termijn noch stabiel noch houdbaar zijn. De marionettenregimes van Parcham en Khalq, gevolgd door het criminele Jehadi-regime; de Taliban en uiteindelijk weer de Jehadi's met Karzai als president zijn allemaal bewijzen van deze bewering.

Zelfs Afghaanse kinderen, en andere kinderen over de gehele wereld, vragen zich af waarom de V.S. - als zij leiders als Saddam willen vernietigen - oorlogscriminelen en professionele terroristen (die érger zijn dan Saddam) aan Afghanistan willen opleggen.

Als de Verenigde Staten Irak willen ontwapenen omdat zij Saddam als bedreiging voor de wereldvrede en een gevaar voor de veiligheid in de regio beschouwen, waarom steunen zij dan Israël dat is toegerust met atoomwapens en de slachter is van het Palestijnse volk?

De regering van de V.S. beweert, zonder sterke bewijzen of feiten, dat het Irakese regime banden heeft met Al Qaida. Waarom hebben de V.S. geen serieuze verdenkingen ten opzichte van andere Arabische landen? Waarom hebben de Verenigde Staten (die zichzelf als voorvechters van de democratie zien) geen enkel respect voor de stemmen van miljoenen pacifisten, wereldwijd?

Het is de olie van Irak (de belangrijkste oliereserve op de wereld), het beheersen van het Midden-Oosten, het bedreigen en tiranniseren van andere landen en de uiteindelijke wens hun rivalen te overtreffen wat de regering van de Verenigde Staten resoluut en vastbesloten maakt Irak binnen te vallen. Er moet worden opgemerkt dat nog steeds niet duidelijk is welke landen aangepakt zullen worden na de bezetting van Irak.

De regeringen van de Verenigde Staten en Groot-Brittanië zijn ontmakserd als oorlogstokende en hegemonische regimes.

Wat wél duidelijk is, zijn de meningen en wensen van de meerderheid van de mensen, die niet overeenkomen met die van hun regeringen.

De mensen op de wereld, en die van de Verenigde Staten in het bijzonder, zullen de Bush-regering niet toestaan de gebeurtenissen op 11 september 2001 te misbruiken, en namens hen en onder de vlag van democratie een oorlog te beginnen en arme, lijdende landen in het ongeluk te storten.

Nu de anti-oorlogsgeluiden in de V.S., in Groot-Brittanië en over de hele wereld zó sterk zijn, kunnen Bush en Tony Blair die niet negeren of over het hoofd zien.

De meerderheid van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties staat ook lijnrecht tegenover de Verenigde Staten en het Britse chauvinisme en benadrukt de voortzetting van het werk van de VN-inspecteurs. Maar dit is niet genoeg. We moeten ons met zijn allen afzijdig houden van een oorlog tegen Irak en mogen het nooit laten gebeuren.

Het Afghaanse volk heeft de afgelopen 25 jaar onder verschillende oorlogen geleden, en haat oorlog nog meer dan andere naties, maar helaas kunnen de mensen in Afghanistan zich niet aansluiten bij de anti-oorlogsdemonstraties die overal ter wereld plaatsvinden. Zij worden overheerst door een fundamentalistische dictatuur.

De RAWA is verheugd dat ze door de demonstratie van vandaag in Pakistan, haar solidariteit met alle vredelievende bewegingen in elke uithoek van de wereld kan uitspreken, en dat ze de gesmoorde, zwijgende stemmen van haar geketende land, tégen oorlog en oorlogstokers, kan vertegenwoordigen.


Weg met terrorisme en chauvinisme!
Lang leve vrede, vrijheid en democratie!


Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
24 februari 2003


فارسي | Swedish | Português | Español | Italiano | Français | Japanese | Deutsch | English

Photos of RAWA anti-war protest rally


--