Oproep van RAWA, 17 Januari 2008


Verklaar uw sterke steun voor de onmiddelijke vrijlating van de jonge Afghaanse journalist Parwiz Kambakhsh!!Parviz Kambakhsh
Parwiz Kambakhsh

Galileos worden nog steeds ondervraagd in de rampzalige hoven van onwetendheid
Jonge Galileos schreeuwen:
            "Oh gij , minnaars van de duisternis:
                       Wij vrezen de brandwonden en vlammen niét,
                       Omdat wij de eeuwige vlammen van de geschiedenis zijn!!"

Sirus Tabristani, een Iraanse DichterDe misdadigers die in Afghanistan aan de macht zijn hebben Parwiz Kambakhsh, een jonge journalist, gevangengenomen sinds Oktober 2007 in provincie Balkh - Noordelijk Afghanistan . Hij wordt bedreigd opgehangen te worden door de obscurantistische en onwetende rechters in de Afghaanse middeleeuwse gerechtshoven. De beschuldigingen zijn zo ongelooflijk belachelijk en onaanvaardbaar dat zij om het even welke vrijheidlievende persoon écht zin doet krijgen om uit te schreeuwen" Dit is genoeg geweest, dit kàn niet meer!! M. Kambakhsh wordt beschuldigd van het drukken en het verspreiden van een artikel van Internet, dat op verzen wijst uit de Koran betreffende de rechten van vrouwen. Het boek „Godsdienst in de Geschiedenis van Beschaving“ (door Will Durant) dat uit zijn huis werd gehaald, werd gebruikt als bewijsmateriaal tegen hem in de rechtbank!

In een land waar gedurende de laatste zes jaar „democratie“, „rechten van de mens“, en „vrijheid van pers“ zijn uitgeroepen, hebben de religieuze fascisten hun greep en kontrole op het rechtssysteem versterkt en proberen op elke mogelijke manier om iedereen te mond te snoeren wie kritiek uit of de misdadigers van de Noordelijke Alliantie becommentariëert.

De opsluiting van Parwiz Kambakhsh is niet alleen omwille van zijn informerende artikelen in een lokale krant, Jahan-e-Now (de Hedendaagse Wereld), maar ook omdat zijn broer Yaqub Ibrahimi, die een bekende, moedige en realistische verslaggever is, vele misdadige gezichten van de Jehadi maffia in Noordelijk Afghanistan aan het wereldpubliek kenbaar maakte.

De kriminele Jihadis ,die Ibrahimi niet tot zwijgen konden brengen, proberen nu om hun verraderlijke plannen uit te voeren door zijn broer illegaal gevangen te nemen hem om hem het zwijgen op te leggen.

De leidinggevende Religieuze Geleerden van de provincieraad van de provincie Balkh die nooit de misdadige handelingen van de fundamentalistische krijgsheren in het noorden hebben veroordeeld, veroordeelde nu schaamteloos Parwiz Kambakhshvoor tot uitvoering van zijn executie.

Boven alles, is de stuitende detentie van M. Kambakhsh een grote schande voor M. Karzai en zijn Westelijke patroons die deze bekende misdadigers in maatpak en das aan de macht brachten onder het mom van „democraten“. Nu zegt M. Karzai hij niet genoeg macht heeft om hen te kontroleren.

De Revolutionaire Vereniging van de Vrouwen van Afghanistan (RAWA) vraagt vriendelijk aan alle vrijheidlievende individuen en organisaties die in de mensenrechten en democratie geloven om tegen de onrechtvaardige opsluiting van Parwiz Kambakhsh op te komen, en om zijn directe vrijlating te eisen. Slechts uw sterke steun voor rechtvaardigheid en vrijheid kan de middeleeuwse handelingen van de Afghaanse overheid en zijn bondgenoten tegenhouden, die in dezelfde stijl als van het brutale Iraanse regime zijn.

Gelieve uw protestbrieven te versturen per elektronische post naar :

Presidentieel Bureau:
president@afghanistangov.org

Het Hulpagentschap van de Verenigde Naties in Afghanistan (UNAMA)
spokesman-unama@un.org

Het Hooggerechtshof van Afghanistan
aquddus@supremecourt.gov.af

U kunt ook protestbrieven naar de Afghaanse ambassade in uw land zenden!!

فارسی | Español | Italiano | Catalan | English | Français | 日本語 | Deutsch[Home Page] [RAWA in the Media] [Books on RAWA] [More RAWA Documents]