اعلاميه «جمعيت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) به مناسبت روز جهاني زن، ۱۷ حوت ۱۳۸۴ (۸ مارچ‌ ۲۰۰۶)


برای رهایی، یکپارچه و مصمم
برضد بنیادگرایی بپاخیزیم!هشتم مارچ دیگر فرا رسید اما زنان افغانستان هنوز اسیر چنگال بنیادگرایان اند. ادامه خاين نوازي هاي آقای کرزی و همدستانش به اشاره دولت امریکا هنوز هم به مثابه خنجرهايي بر پيکر مجروح مردم تيره روز ما پياپي فرو ميروند و هر باری که «امیران» و قومندانان جنایت پیشه‌ی «ائتلاف شمال» مرتکب بی‌ناموسی و خیانت هولناکتری میشوند، بجای محاکمه و مجازات، امتیاز و مقامات بالاتر را کمایی میکنند.

کشتار، رهزنی، فساد، اختطاف و تجاوز بر زنان و کودکان، میزان بالای خودکشی زنان، کشت و قاچاق مواد مخدر، حیف و میل بلیون ها دالر کمک خارجی و دارایی های عامه، بیکاری و بی‌سرپناهی و مصایب بیشمار دیگر به امر روزمره بدل گشته است. احداث سرينا هوتل و هوتل هايي ازينگونه در کشوري با پايينترين درآمد سرانه جهان، به معني پيشرفت نه بلکه ايجاد شرايط عياشي و خوشگذراني جنايت سالاران و به تمسخر گرفتن زندگي نکبتبار اکثريت مردم افغانستان است. دولت مصلحتی نه ميخواهد و نه ميتواند به حل اينهمه نابسامانيها بپردازد. کشور دستخوش بحران فاجعه بار است.

تجربه مردم افغانستان در چهار سال اخیر مسجل ساخت که برای حکومت کرزی خواست مردم ستمدیده نه بلکه صرفآ منافع جنایت سالاران مطرح است. آقای کرزی نمیخواهد گليم جنایت سالاران را از افغانستان برچیند. منافع این دو کمپ با هم گره خورده اند.

در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت مردم ما با این امید به کرزی رای دادند که جنایتکاران بنیادگرا به خاطرخیانت ها و خونخواری های شان محاکمه و مجازات خواهند شد. اما وی به رای مردم خیانت ورزید. بنابرین مردم مغبون و سرخورده‌ی ما در انتخابات پارلمانی میدانستند که چه رای بدهند و چه ندهند، ترکیب پارلمان هم در پشت پرده تعیین خواهد شد. جلادان جهادی به ولسی جرگه و مشرانو جرگه راه یافتند تا با اتکا بر آنان انفاذ قوانین ضد مردمی و وطنفروشانه، امضای «تفاهمنامه با امریکا» و قرار دادهایی اسارتبار ازین نوع «مشروعیت» یابند.

جمعيت انقلابي زنان افغانستان (راوا) بارها اظهار داشته است که چه حکومت، چه قضا و چه پارلمانِ تحت تسلط جنایت سالاران «ائتلاف شمال» و خاینان طالبی و گلبدینی و پرچمی و خلقی هرگز برای اکثریت مردم داغدیده‌ی ما کاری انجام نخواهند داد. خلاف اتهام هرزه‌ی سازشکاران که انتقاد و حمله «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» بر دولت پیوسته از موضع «منفی بافانه» است، خیانتکاری و فساد چنان در تار و پود ارگانهای دولت ريشه دوانده که برعلاوه بالا شدن بوی آن در معتبرترین نشریات جهان، حتی حبیب اله قادری وزیر به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر را مانند علی احمد جلالی وزیر داخله سابق، به تایید سلطه‌ی مافیا در دولت واداشته است.

در چنین وضعی بدیهی است که سرازیر شدن بیش از ۱۰ بلیون دالر دیگر بر اساس کنفرانس لندن همچون ۱۲ بلیون دالر قبلی به درد توده ها نخورده و فقط جیب مافیای «ائتلاف شمال» را که تکیه گاه امریکاست، پر خواهد کرد.

در حالیکه خون معصوم رحیمه ها، آمنه ها، نادیه ها، گلبرها و ... زیر سایه‌ی حمایت جنایت سالاران به زمین میریزد، حضور چند زن وابسته به بنیادگرایان در کابینه چیزی نیستند جز وسیله‌ای در دست دولت تا به دنیا و مردم گفته باشد، ببینید در افغانستان زنان به چه آزادیهای عظیمی دست یافته اند! زنان مذکور نظیر اغلب زنان در پارلمان همانقدر بي‌اعتنا به رنج هاي ملت اند که سیاف، ربانی، قانونی، گلبدین، ملاعمر و شرکا.

«ائتلاف شمال» که اسداله سروری را تا حال صحیح و سلامت پناه داده بود، امروز با صدور حکم اعدام این میهنفروش، ميخواهد اميد مردم به محاکمه جنايتکاران پليدتر از او به ياس بدل شده و مسئله را براي هميشه خاتمه يافته انگارند.

ولی مردم و بخصوص زنان سوگوار ما به هیچ قیمت و در هیچ شرایطی پشت محاکمه و به مجازات رسانیدن پوشالیان و فاشیست های مذهبی را ایلا نخواهند کرد زیرا بیشتر از هر وقت به این حقیقت پی برده اند که مادامکه تبهکاران زن ستيز از مسند قدرت به زیر کشیده نشده اند، طلوع خورشید آزادی و دموکراسی و بهروزی را در افغانستان شان شاهد نخواهند بود.

ما در مبارزه‌ی دشوار و پر پیچ و خم علیه «ائتلاف شمال» و برادران گلبدینی، طالبی و القاعده‌ای آن تنها نیستیم. زنان ایران، کردستان، فلسطین، ترکیه، امریکاي لاتین و سایر کشور ها برای دموکراسی و بر ضد طاعون بنیادگرایی و جنگ میرزمند. ما با آنان احساس همبستگی داریم و باید با تشدید مبارزه‌ی قاطع خود بر ضد بنیادگرایی و حامیان منطقه‌ای و جهانی‌اش، به جنبش بزرگ زنان در سایر کشورها یاری رسانیم.

درود بر زنان آزادیخواه زندانی در ایران و سراسر جهان!

گسترده تر باد پیوند بین زنان مبارز افغانستان و سراسر جهان!

مرگ بر تمام بنیادگرایان این کثیفترین دشمنان افغانستان و بشریت!

در اهتزاز باد بیرق پر افتخار «راوا» و کلیه تشکل ها و شخصیت های طرفدار دموکراسی بر ضد جنایتکاران بنیادگرا!

جمعيت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

۱۷ حوت ۱۳۸۴ (۸ مارچ‌ ۲۰۰۶) - کابل

پشتو | English | Português | Español | 日本語 | Italiano[Home Page] [راوا در مطبوعات] [کتابهايي در باره راوا] [ساير اسناد راوا] [صفحات فارسي]